top of page

ซองบับเบิ้ลกันกระเเทก

การสั่งซื้อซองบับเบิ้ลกันกระเเทก : 

 • ซองแต่ละขนาด ยอดขั้นต่ำ 200 ใบ ขึ้นไป (ไม่สามารถรวมขนาดได้)

 • ซองบับเบิ้ลบรรจุ 20 ใบ/มัด

 • ยอดสั่งซื้อครบ 10,000 บาทขึ้นไป จัดส่งถึงที่ หากเป็นต่างจังหวัดจัดส่งฟรีถึงที่ขนส่ง (เก็บเงินปลายทาง)

 • กรณีส่งต่างจังหวัด ค่าจัดส่งคิดอัตราค่าบริการตามขนส่งเอกชน

 • สินค้าบรรจุเป็นกระสอบเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่ง

 • ลูกค้าสามารถสั่งทำหรือออกแบบ สกรีนโลโก้กับทางโรงงาน (ซึ่งลูกค้าต้องทำ Drawing มาให้กับทางโรงงาน)

คุณสมบัติของสินค้า : 

 • ซองพลาสติกกันกระเเทกของบริษัท ใช้กระบวนการผลิตถึง 4 ชั้น (ใช้กันกระเเทกแบบหน้าเรียบหลังเรียบ เรียบทั้งสองด้าน เเบบ 4 ชั้น) ซึ่งมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะได้รับความปลอดภัยเมื่อใช้งาน 

 • ซองพลาสติกมีน้ำหนักเบากว่ากล่อง ทำให้น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นเมื่อใส่สินค้าเข้าไป ช่วยประหยัดค่าจัดส่ง

 • กันน้ำ กันความชื้นไม่ทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย

 • ซองกันกระเเทกด้านในแบบยึดติดกับตัวซอง

 • กาวติดเเน่น ไม่หลุดง่าย

 • เขียนด้วยปากกาได้ อักษรไม่ลบ

 • ราคาถูก ช่วยลดต้นทุน เหมาะกับร้านค้าออนไลน์

 • มีฝากาวในตัว กาวหนาแน่นกว้าง 1.5 ซม.

 • ไม่ต้องเสียค่าสก๊อตเทป เพราะเป็นฝากาวในตัว

 • เป็นซองพลาสติกแบบไม่มีจ่าหน้าซอง

 • ลดต้นทุนทั้งหมดของการแพ็คสินค้า

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก

ซองบับเบิ้ลสีขาว

ขนาดซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว  

ซองบับเบิ้ลสีขาว 14x17+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว

ซองบับเบิ้ลสีขาว 16x16+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 18x23+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 20x30+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 26x30+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 30x35+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 35x45+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 40x52+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 50x60+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 15x18+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว

ซองบับเบิ้ลสีขาว 17x18+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 19x28+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 22x25+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 26x36+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 32x42+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 35x48+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 40x60+6cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 15x20+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 17x21+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 20x25+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 23x28+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 28x38+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 35x38+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 40x42+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีขาว 50x52+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีขาว 

ซองบับเบิ้ลสีชมพู

ขนาดซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู 

ซองบับเบิ้ลกันกระเเทก14x17+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 16x16+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 18x23+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 20x30+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 26x30+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 30x35+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 35x45+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 40x52+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 50x60+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 15x18+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 17x18+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 19x28+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 22x25+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 26x36+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 32x42+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 35x48+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 40x60+6cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 15x20+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 17x21+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 20x25+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 23x28+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 28x38+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 35x38+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 40x42+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีชมพู 50x52+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีชมพู

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า

ขนาดซองบับเบิ้ลกันกระแทกสีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 14x17+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 16x16+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 18x23+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 20x30+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 26x30+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 30x35+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 35x45+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 40x52+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 50x60+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 15x18+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 17x18+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 19x28+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 22x25+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 26x36+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 32x42+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 35x48+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 40x60+6cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 15x20+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 17x21+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 20x25+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 23x28+4cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 28x38+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 35x38+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 40x42+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

ซองบับเบิ้ลสีฟ้า 50x52+5cm.jpg

ซองบับเบิ้ลกันกระแทก สีฟ้า

LOGO ไม่มีพื้น1.png
bottom of page